Wednesday, 3 December 2014

မြန္ျမတ္ေသာအလွဴ

ေနလည္ က ျမ၀တီၿမိဳ႕ေစတနာနာေရးလူမႈကူညီေရးအသင္းမွအသင္း
သူ/သားမ်ားျမ၀တီအတြင္းလွည့္လဲ၍ စာအိတ္မ်ားျဖင့္အလွဴေငြမ်ား
လိုက္လံေကာက္ခံေနစဥ္...ျမ၀တီၿမိဳ႕အာရွလမ္းေဘးတြင္တစ္ေနရာ
တြင္(စိတ္မႏွံတဲ့အရႈး)တစ္ေယာက္ တစ္ဦးတည္းေနထိုင္စားေသာက္
ရၿပီးလမ္းသြားလမ္းလားမိဘျပည္သူမ်ားမွ သာနား၍စြန္႔ၾကဲခဲ့ လွဴဒါန္းခဲ့သည္
ေငြမ်ားထဲမွေဟာင္းႏြမ္းေနေသာငါးရာတန္း(၂) ရြတ္အားမိမိအက်ိဳးအတြက္အသံုး
မျပဳဘဲ မိဘျပည္သူတို႔၏ (လူမႈေရး၊က်န္မာေရး၊အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္
ငန္းမ်ား၊နာေရးကိစၥမ်ားကို) ကူညီပံ့ပိုးရာတြင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ 
မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေစတနာနာေရးလူမႈေရးအသင္းႀကီးသို႔
လွဴဒါန္းသြားပါသည္။

တစ္ခ်ိန္က(စိတ္မႏွံတဲ့အရႈး) အား ေစတနာအသင္းႀကီးမွေစတနာေမတၱာထား
၍ေရခ်ဳိေပးျခင္း၊အ၀တ္မ်ားႏွင့္စားစရာမ်ား၊ကူညီလွဴဒါန္းခဲ့သည္ေက်းဇူးတရား
သိတက္တဲ့ (စိတ္မႏွံတဲ့အရႈး)တစ္ေယာက္ရဲ႕စိတ္ဓါတ္ကိုအရမ္းဂုဏ္မိပါတယ္။
တခ်ဳိတခ်ဳိေသာလူအမ်ားက အသင္းႀကီးသိ႔ုေပးလွဴလိုေသာေစတနာသဒၶါတရား
မ်ားမရိွၾကပါ.... ကြ်န္ေတာ္တို႕ေစတနာအသင္းႀကီးမွတစ္လႀကိမ္စာအိတ္မ်ားျဖင့္
လိုက္လံ၍ အလွဴခံစဥ္ (ကန္ေတာ့ဆြမ္း)ပါ  အိမ္မွာလူႀကီးမရိွ တစ္ခါတံရံ 
အသင္းသူ/သားမ်ာ  အေဟာက္ခံ ရပါတယ္....မိဘျပည္သူမ်ားမွပါ၀င္ကူညီ
လွဴဒါန္းလိုက္တဲ့အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ ၏ ေသာကအပူမီးမ်ား
ၿငိမ္းေအးေအာင္ေမတၱာထား၍လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ေစတနာ အသင္းႀကီးပါ။
အလွဴဒါနျပဳလုပ္ရာတြင္နည္းသည္၊မ်ားသည္ဟူ၍သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ိွ။ စိတ္ဆႏၵ
သည္သာ အဓိက ျဖစ္ေပသည္။

ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ရေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခုပါ
ဦးလွထြန္း(ေစတနာနာေရးလူမႈကူညီေရးအသင္း)

0 comments:

Post a Comment