Thursday, 2 August 2012

အႏိၱအဂၢိစ်ာပနအခမ္းအနား


ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္၊ထီးခ်ားရားေက်ာင္းတိုက္၏ပဓာနနာယကေက်းဇူေတာ္ရွင္ဆရာေတာ္ဦးသုသုကအသက္ေတာ္
(၄၅)ႏွစ္၊၀ါ(၂၅)၏အႏိၱအဂၢိစ်ာပနအခမ္းအနားကိုျမ၀တီၿမိဳ႕ထီးခ်ားရားေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့
သည္၊အႏိၱအဂၢိစ်ာပနအခမ္းအနားကို(၁.၈.၂၀၁၂)ရက္ေန႕တြင္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ေစတနာနာေရးကူညီမႈအသင္းႏွင့္
ထီးခ်ားရားေက်းရြာရိွရြာသူ/ရြာသားမ်ားႏွင့္၀ိုင္၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

0 comments:

Post a Comment