Wednesday, 12 December 2012

DVBသတင္းဌာနသို႔ျပန္လည္ေျဖၾကားေနစဥ္

ျမ၀တီၿမိဳ႕ေစတနာ နာေရးလူမႈကူညီေရးအသင္း(အဌမ)အႀကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္
DVB သတင္းဌာနမွအသင္း၏ ဥကၠဌ အေပၚေမးျမန္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေနေသာဗီဒီယိုမွတ္တမ္း
ပါ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Thursday, 6 December 2012

ကို၀င္းထြန္းသန္း ၏ ေစတနာအလွဴရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ကို၀င္းထြန္းသန္း မိသားစု မွ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ေစတနာ နာေရး လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔
ေစတနာသဒၵါထက္သန္စြာျဖင့္ US ေဒၚလာ (300)က်ပ္အား ၉-၁၂-၂၀၁၂ရက္ေနတြင္ေစတနာ
နာေရး လူမႈကူညီေရးအသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္ ကို၀င္းထြန္းသန္း လွဴဒါန္းမႈအတြက္ 
အသင္းႀကီး မွ နတ္လူသာဓုေခၚပါသည္။

Monday, 22 October 2012

အေရးေပၚအတြက္ အသင့္ အေနအထားျမ၀တီေစတနာ နာေရးကူညီမႈအသင္း႐ိွ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားအား အေရးေပၚ အကူ အညီေတာင္း ခံေသာ
လူနာမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ကူညီမႈတို႔ကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ အေရးေပၚ ကယ္ ဆယ္ေရး
လုပ္ငန္းဟုဆိုရာ၌ မီးေလာင္ ကၽြမ္းျခင္း၊ ကားအက္စီဒင့္ ျဖစ္ျခင္း၊ အျမင့္ေပၚမွျပဳတ္က်ျခင္း စသည့္ အသက္အႏၲရာယ္
စုိးရိမ္ရေသာ လူနာမ်ားအတြက္ အေရးေပၚအသက္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရေဆး႐ံုမ်ားသို႔
ပို႔ေဆာင္ကူညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေရးေပၚအသက္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းရပ္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ေစတနာ
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ျမ၀တီ္)႐ိွ အေရးေပၚ ကူညီ ကယ္ ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းအားစိတ္ဝင္တစား တတ္ၾကြၾကေသာ
အသင္းသူ/သားမ်ားအား Bangkok Free Ambulance မွ Mr.Markoႏွင့္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားတို႔မွ အေရးေပၚေ႐ွးဦး
သူနာျပဳစုနည္းသင္တန္းပို႔ခ်သြားၿပီးျဖစ္ပါသည္္။ ေစတနာ နာေရး ကူညီမႈ အသင္း(ျမ၀တီ)႐ိွ အသင္းသား/သူမ်ားသည္
မိမိတို႔တာဝန္က်သည့္ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ အလွည့္က် အသင့္ အေနအထားျဖင့္္ေစတနာ  နာေရး ကူညီမႈအသင္း
(ျမ၀တီ)႐ိွရာတြင္ေန႔စဥ္ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ကုသိုလ္ယူ ေပးလွ်က္႐ိွသည္။
ဆက္လက္၍ Mr.Marko ႏွင့္အဖြဲ၀င္မ်ား ျမ၀တီၿမိဳ႕ေစတနာ နာေရးကူညီမႈအသင္းတြင္
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးေပၚသံုးပစၥည္မ်ားကိုေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

Sunday, 14 October 2012

Mr.Marko ၏ ျမ၀တီေစတနာအသင္းသို႔အလည္တစ္ေခါက္
Bangkok Free Ambulance မွ Mr.Marko သည္ျမ၀တီၿမိဳ႔ ေစတနာနာေရးကူညီမႈအသင္းသို႔(၁၃.၁၀.၂၀၁၂)ရက္ေန႕တြင္ အသင္းသို႔လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ျမ၀တီေစတနာနာေရးကူညီမႈအသင္း၏ဦးေဆာင္နာယကအဖြဲ႕၀င္မ်ား
ႏွင့္ရင္္းရင္္းႏွီးႏွီီးမိတ္ဆက္္စကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ဦးလွထြန္းႏွင့္အသင္းသူ/သားမ်ားသည့္္္ ျပည္သူမ်ားအေပၚကိုယ့္က်ဳိးမ
ဖက္ေဖးမကူညီမႈမ်ားကို Mr.Marko အေနျဖင့္ အားရမႈရိိွေၾကာင္း ၊ Mr.Marko အေနျဖင့္္ ေစတနာနာေရးအသင္း(ျမ၀တီ)
ႏွင့္အျမဲတမ္းခင္မင္ရင္းႏွီးလက္တြဲသြားၾကမည္ဟုေျပာၾကခဲ့ပါသည္။၄င္း  မွ ေစတနာနာေရး(ျမ၀တီ)အသင္းသို႔
အေရးေပၚအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွလံုးရိုက္စက္တစ္လံုးအားလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ဆက္လက္ၿပီးနာယကအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္
အမွတ္တရမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။

Thursday, 4 October 2012

ေစတနာရံုး၏လမ္းအလွဴရွင္မ်ား...
ျမ၀တီၿမိဳ႕ေစတနာနာေရးကူညီမႈအသင္းရံုး၏ လမ္း အတြက္ေစတနာအလွဴရွင္မ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန
ကိုညီညီမိသားစု(၅၀၀၀၀၀ိ)က်ပ္/ဦးလွသိန္း+ေဒၚေအးသန္းမိသားစု(၁၅၀၀၀၀ိ)က်ပ္/ ကိုေဇာ္မင္းဦး
စံမံတူကြန္ပ်ဴတာမိသားစု(၁၀၀၀၀၀ိ)ကိုေက်ာ္(ေငြလြဲလုပ္ငန္း)မိသားစု(၆၀၀၀၀ိ)မူဆလင္နာေရးအဖြဲ႔
(၉၀၀၀၀)က်ပ္/ဦးလွထြန္းမိသားစု(၅၀၀၀၀ိ)က်ပ္ ေစတနာ သဒၶါျဖင့္လွဴဒါန္းခဲ့သည္အတြက္ ျမ၀တီၿမိဳ႕
 ေစတနာ နာေရးကူညီမႈအသင္းႀကီးမွသာဓုေခၚဆိုေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္

Thursday, 20 September 2012

လူမႈဒုကၡကင္းေ၀းေရးေစတနာမွကူညီေပး၁၉-၉-၂၀၁၂ ၊ ည(၇း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ျပည္သူေဆးရံုးႀကီး၏အေရးေပၚဌာနတြင္ဆိုက္ကယ္
(အက္စီဒင့္) ျဖစ္ေဆးကုသခံ  ယူေနေသာအေရးေပၚ  လူနာတစ္ဦးသည္အေျခအေနစိုးရိမ္ရသျဖင့္
ကြ်န္ေတာ္တို ႔ေစတနာနာေရးကူ ညီမႈ   အသင္းႀကီးမွ      မဲေဆာက္ေဆးရံုးႀကီးသို႔ အျမန္ဆံုး အခ်ိန္မွီပို႔ေဆာင္ကူညီႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

Tuesday, 18 September 2012

Sunday, 16 September 2012

မိုးတဲေရတဲမနားတမ္းအျမန္ေျပးရတဲ့ အေရးေပၚယာဥ္တုိက္မႈ


ကြ်န္ေတာ္တို႔ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ေဆးရံုးႀကီးကိုအေရးေပၚေမြးလူနာပို႔ၿပီးအျပန္ရံုး
အေရာက္ဖုန္းတစ္လံုး၀င္လာတယ္သားေယာက်ၤာေအာင္ျမင္စြာေမြးဖြာၿပီးေၾကာင္း
နားေထာင္လို႔မဆံုးခင္မွာ ေနာက္ထက္ဖုန္းထပ္၀င္လာတယ္အျမန္
ဆံုးလာပါ၊ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္တယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လဲခ်က္ျခင္းပဲအေရးေပၚ
 ကားေမာင္ထြက္ၿပီး ေရာက္သြားအခ်ိန္မွာ ကံမၼဆိုး နဲ႔ႀကံဳေတြ႕လိုက္ရတဲ့
ဇနီးေမာင္ႏွံ(၂)ေယာက္အျဖစ္ကေတာ့.............
 ေစတနာအသင္းမွကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာမွတ္တမ္းမ်ား

မဲေဆာက္မွာေမြးျခင္းတဲ့ျမ၀တီမွမမဗိုက္
ျမ၀တီၿမိဳ႕ေစတနာနာေရးကူညီမႈအသင္းသည္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္
မိမိတို႔၏အသင္းအေနျဖင့္တတ္ႏိုင္ဘက္မွ(အခမဲ့)ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္၊
၁၆-၉-၂၀၁၂ရက္ေန႕ညေန(၅း၃၀)အခ်ိန္တြင္၊ေစတနာနာေရးကူညီမႈအသင္းရံုးသို႔
တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္အေၾကာင္းလာသျဖင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕မွ ေမြးလူနာတစ္ဦးအားအခ်ိန္မွီ
မဲေဆာက္ေဆးရံုးႀကီးသို႔ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။