Sunday, 5 February 2017

မီးေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္

5-2-2017 ရက္ေန႔တြင္ ျမ၀တီခ႐ိုင္၊ျမ၀တီၿမိဳ႕၊ဘုရင့္ေနာင္ေစ်းႀကီးတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံလူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမ၀တီလူမႈကယ္ဆယ္ေရးအသင္း
(Myanmar RESCUE Myawaddy ႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ျမ၀တီၿမိဳ႕မီးသတ္ဦးစီဌာန၊ျမ၀တီမီးသတ္စခန္း(Myawaddy FIRE RESCUE
Team)တို႔မွ ျမ၀တီၿမိဳ႕ရိွ  မိဘျပည္သူညီအကိုေမာင္ႏွမ အေပါင္းတို႔အား
မီးေဘးအႏၱရာယ္ ေဘးကင္း လံုျခံဳေရးအတြက္ဘုရင့္ေနာင္ေစ်းႀကီးမီးေဘး
ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး သရုပ္ျပဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ယခုႏွစ္ဦးပိုင္းအတြင္း မ္ိီးေလာင္ဆံုးရံွဳးမွဳမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနပါသျဖင့္
မိဘျပည္သူညီအကိုေမာင္ႏွမ အေပါင္းတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးတပ္ဖြဲ႔


ျမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွတရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားေသာမီးေဘးႏွိဳး
ေဆာ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းတိက်စြာလိုက္နာၿပီး မိမိႏွင့္ မိမိပတ္၀န္အားလက္

ဆင့္ကမ္း အသိေပး မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကပါရန္ အသ္ိေပးႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။

Saturday, 10 December 2016

Emergency basic life support training

Emergency basic life support rescue training course
location -  NO.1022 BORDER GUARD FORCE
MYAWADDY TOWNSHIP KAYIN STATE
instructors - Myanmar RESCUE Organization

ျမန္မာႏိုင္ငံလူမႈကယ္ဆယ္ေရးအအဖြဲ႕ခ်ဴပ္(ျမ၀တီ) ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊နယ္ျခားေစာင့္
အမွတ္(1022)တို႔ ့ပူေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီအေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး
သင္တန္း(6.12.2016)(10.12.2016)ရက္ေန႔ စာေတြ႕/လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး
(10.12.2016) ရက္ေန႔ တြင္သင္တန္းဆင္ပြဲႏွင့္လက္ေတြ႔သရုပ္ျပအခမ္းအနားတြင္
ယာဥ္မေတာ္တဆတိုက္မႈမ်ားတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရရိွသူမ်ားကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
လက္ေတြ႔    ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သင္တန္းဆင္ပြဲအခမ္းအနားတြင္အမွတ္(1022)နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊တပ္မွဴး
ဗိုလ္မွဴးေစာမုတ္သုံမွအားေပးခ်ီးျမွင့္ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Myanmar RESCUE Organization)
 ဥကၠဌ ဦးလွထြန္း မွမိမိတို႔၏ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ ႀကီးအေနျဖင့္ အေရးေပၚလူမႈကယ္ဆယ္ေရးပညာရပ္မ် ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရိွျပည္နယ္/တိုင္း(၁၂)ခုရိွ
 လူမႈကယ္ဆယ္ေရး ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔ေ
ပါင္း(၈၀)တို႔အား လိုက္လံျပသ သင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ဲျပီးျဖစ္ပါသည္   ယခုအခါ နယ္ျခားေစာင့္ စစ္သည္မ်ား အေနျဖင့္  မိမိတို႔၏အေရွ႔ေမွာက္  တစ္စံုတဦး
ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္လာပါက က်န္မာေရးအရ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိပါက(ေဆးရံုသိို႔မေရာက္မွီ/ေရာက္ရွိပါက) လ်င္ျမန္စြာ လြယ္ကူစြာ
ဆက္ လက္ကုသႏိုင္ေရးထပ္မံ၍ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားမျဖစ္ေစးရန္ လူနာအား သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစေရး၊
ေဆးဘက္ဆိုင္အေထာက္အကူျပဳအေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးနည္ပညာမ်ားအား၊နယ္ျခားေစာင့္စစ္သည္မ်ားအေန
ျဖင့္ တက္ေျမာက္ထားသင့္ၿပီး၊အေရးေပၚလူနာမ်ားအား အခ်ိန္မွီ ကယ္ဆယ္/ကယ္တင္ႏိုင္ေရး
အတြက္ မိမိတို႔အဖြဲ႕မွ တက္သိထားေသာအေရေပၚကယ္ ဆယ္ေရးနည္ပညာမ်ားအားသင္ၾကားပို႕ခ်ေပးခဲ့ၿပီး
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီအေရးေပၚသင္တန္းတြင္အေရးေပၚလူနာမ်ားအား ပစၥည္းမဲ့အသံုးျပဳနည္းမ်ားႏွင့္စစ္ေျမ
ျပင္လူနာသယ္ေဆာင္နည္းမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ တြင္အသံုးျပဳေနေသာအေရးေပၚသံုးပစၥည္းမ်ား၏ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ မိမိ၏မိသားစု မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား လမ္းသြားလမ္းလား အမ်ားျပည္သူတို႔ အသက္ကို ကယ္ဆယ္ျခင္း
ကုသိုလ္ယူၾကပါရန္...
ျမန္မာႏိုင္ငံလူမႈကယ္ဆယ္ေရးအအဖြဲ႕ခ်ဴပ္(ျမ၀တီ) ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား  ႏွင့့္ပူေပါင္းၿပီး  ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္သြားပါမည့္ ဂုဏ္ျပဳေျပာၾကားသြားပါသည္။
Photo KhunThanZawWin(Myawaddy RESCUE Team)

Sunday, 23 October 2016

Stop the accident on the Asia Road,Myawaddy road and Kawkareik part.

Date 23.10.2016 Time (4:44) PM
Stop the accident on the Asia Road,Myawaddy road and Kawkareik part.
passenger Car & Toyota Markx
Car accident rescued assisting  (2)  people
myanmar rescue myawaddy team
NyiNaung RESCUE team  rescueding
(23.10.2016) ညေန(4:45) အခ်ိန္တြင္ ျမ၀တီ-ေကာ့ကရိတ္ အာရွလမ္း
ကြမ္းျခံေကြး အနီ တြင္
ခရီးသည္တင္မွန္လံုကားႏွင့္toyota mak x ယာဥ္(၂)စီး ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြား
ခဲ့သည္...toyota max ေပၚတြင္ စီးနင္လိုက္ပါသည္သူ(2) ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရ
ရရိွခဲ့ၿပီး (Myammar RESCUE ) Myawaddy Team . Nyi Naung
RESCUE Team တို႔ မွ အခင္းျဖစ္ပြားသည္ေနရာတြင္ လိုအပ္ကူညီမ်ား
ျဖင့္ ျပဳစု ကူညီေပးခဲၿပီး ျမ၀တီေဆးရံု အေရးေပၚဌာနသို႔ကူညီပို႔ေဆာင္
ေပးခဲ့သည္။